PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Wmurowanie kamienia węgielnego

2 czerwca, Ksiądz Proboszcz, z przedstawicielami parafii udał się do Gniezna, gdzie następnego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II miał poświęcić Kamień Węgielny. Na kamieniu był napis:

Kamień Węgielny kościoła Trójcy Przenajświętszej w Mielcu -poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 3 czerwca 1997 r. wmurowany przez Ks. Biskupa Ord. Prof. Dr Hab Józefa Życińskiego dnia 15 czerwca 1997 r.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

Dnia 15 czerwca 1997 r. o godz. 16.00 przed kaplicę przyjeżdża ks. abp Józef Życiński wraz z kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. dr Karolem Dziubaczką. Odśpiewaniem Roty - "Nie rzucim Chryste świątyń Twych" rozpoczęła się uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego w mury budowanego kościoła. Po przywitaniu przez dzieci, młodzież i przedstawicieli Rady Duszpasterskiej przemówił Ks. Proboszcz, który powiedział m. in.:

Nasza parafia liczy już 10 lat. Przy poświęceniu placu mówiłem: Ziemio, odtąd nie będziesz już rodzić plonów ziemi, ale będziesz rodzić plony dla Boga. Wierni pytają: "Dlaczego dopiero po 10-ciu latach ma nastąpić akt wmurowania Kamienia Węgielnego?" Dlatego, gdyż to nie jest tylko uroczystość budowlana, ale religijna i do takiej należało się przygotować. Od dziś nie ziemia, ale każdy z nas, ma rodzić plony, nie dla siebie, nie dla świata, ale dla Boga. Dla Bożych spraw mamy żyć, mamy rodzić plony, mamy prowadzić do zbawienia ludzi. Skoro tak, to Księże Arcybiskupie, proszę o wmurowanie Kamienia Węgielnego w mury naszego budującego się kościoła.

Ksiądz Arcybiskup odpowiadając powiedział:

Kochani moi. Cieszę się, że u kresu moich dni w diecezji tarnowskiej mogę być razem z Wami. Cieszę się, bo w mojej pamięci utkwiła tamta scena, kiedy kończyłem u Was wizytację, a Wy nie chcieliście wracać do domów. Prowadziliście mnie oraz towarzyszyliście mi, aż do granic parafii. I wracałem pamięcią do tamtej sceny, bo w niej odnajdywałem Wasze przywiązanie do Chrystusa, Wasze umiłowanie spraw Bożych. I cieszyło mnie, że tyle ludzi żyjących w tak trudnych warunkach, borykających się z wieloma przeciwnościami życia w Mielcu, dotkniętym bezrobociem potrafi tak bardzo kochać Chrystusa, wyrażać więź z Kościołem. Dziś dziękuję Wam za to raz jeszcze i modlę się, żeby ten Chrystus był Kamieniem Węgielnym w Waszych planach, żeby te dzieci, które na liturgii pobłogosławię zaniosły chrześcijaństwo żywe i głębokie w trzecie tysiąclecie, żeby światło tych, których odznaczę tutaj odznaczeniem "Lumen mundi" oddziaływało na całe środowisko przemieniając je i wskazując na Chrystusa.

  

W czasie homilii Ksiądz Arcybiskup powiedział m. in.:

Ten Kamień Węgielny, który dziś wmurujemy jednoczy nas wszystkich w więzi z Ojcem Świętym, jednoczy nas we wspólnocie Kościoła, jednoczy nas wokół Chrystusa, który jest źródłem naszej mocy, naszej siły. Ta siła oparta jest na wierze i na działaniu łaski. I ja cieszę się, że w waszej społeczności mogę dziś wyrazić wdzięczność moją i moje uznanie dla tych wiernych, których odznaczę, a których świadectwo życia opartego na fundamencie Chrystusa jest tak piękne i tak czytelne...