PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Ministranci

Działy

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty o godzinie 9 (Ministanci Młodsi) i o 10.00 (Ministaranci Starsi).

Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną.
(Konstytucja o liturgii 29)

W naszej parafii do grona ministrantów należy 70 chłopców z klas od IV do VI. Są oni podzieleni na 3 grupy. Każda grupa ma swojego patrona oraz prezesa , który jest odpowiedzialny za daną grupę.
Aby należeć do grona ministrantów, potrzeba właściwego przygotowania. Zanim więc mali chłopcy staną się ministrantami, jako aspiranci uczestniczą w specjalnym przygotowaniu.

Często, chociażby na katechezie, słyszę słowa dzieci: proszę księdza, on jest solidny, bo to ministrant. Jakże piękne słowa. Świadczą, że wszyscy spodziewają się szczególnego świadectwa wiary i miłości od ministranta. Każdy ministrant musi o tym pamiętać, że jest wzorem dla swoich rówieśników. Będąc blisko Chrystusa, przy ołtarzu musi Go ukazywać swoim życiem. Jest to również jakieś zadanie i zobowiązanie dla rodziców tych chłopców. Drodzy Rodzice! Pomagajcie swoim synom w ich służbie. Niech uczą się modlitwy, głębokiej wiary, czci dla Eucharystii oraz życia prawdziwie chrześcijańskiego właśnie od was. Niech służba ta będzie dla nich radością. Stwarzajcie im religijną atmosferę w domach rodzinnych, módlcie się w ich intencji. Bądźcie dumni, że wasi synowie są ministrantami. Może z grona tych chłopców ktoś usłyszy kiedyś głos Boga powołujący do kapłaństwa.

Opiekunem ministrantów jest: ks. Szczepan Wierzbicki

Kim jest minstrant?

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć pomagać". Ministranci służą Bogu i przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Ministranci posiadają swojego duchowego patrona. Spośród tak wielu szczególnym zamiłowaniem obdarzyliśmy św. Jana Berchmansa, który wyszczególniał się serdecznym nabożeństwem do Najświętszej Eucharystii.

Od kiedy istnieją ministranci?

Odpowiedz na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.

W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów. Sama służba wymaga czasami od nich naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mają taką świadomość, że służą samemu Bogu i ludziom i ta świadomość ich umacnia. Każdy z nich jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.

 1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.
 2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
 3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!

Uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

Nasi patroni

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:

 • pracowitości
 • sumienności
 • gorliwości
 • żarliwej modlitwie
 • codziennemu naśladowaniu Chrystusa

Do patronów ministrantów należy:

 • św. Tarsycjusz - męczennik rzymski III wiek
 • św. Stanisław Kostka - XVI wiek ( Polska )
 • św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek ( Włochy )
 • św. Jan Berchmans - XVII wiek ( Holandia )
 • św. Dominik Savio - XIX wiek ( Włochy )

Nasi patronowie uczą nas, że Jezus każdego zaprasza na drogę świętości.