PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Ministranci

Działy

TERMINY SPOTKAŃ:

1) ASPIRANCI - Ś R O D A, 17:00 

2) MINISTRANCI - S O B O T A,  9:00 

 

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

MINISTRANCI

 

W naszej parafii jedną z najważnieszych grup jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Do LSO zaliczają się m.in. ministranci. Są to chłopcy, którzy poświęcają swój czas na służbę podczas Mszy świętej i systematyczną formację duchową. LSO posiada w Kościele bogatą historię. Z tej grupy wywodzą się nawet niektórzy święci (jak np. św. Dominik Savio - patron ministranów). 
Jako poważna formacja, Liturgiczna Służba Ołtarza posiada swój herb, regulamin oraz stopnie. 

Opiekun LSO - ministrantów: Ks. Piotr Plata 

 

 

 

W naszej parafii do grona ministrantów należy kilkudziesięciu chłopców z klas od III do VII SP.

Formacja ministancka dzieli się na poszczególne etapy: 

 

1) Aspirant - kandydat na ministranta. Chłopcy, którzy chcą zostać w przyszłości ministrantami muszą się do tej misji odpowiednio przygotować. Od września do maja, chłopcy z klas trzecich mogą formować się w ramach grupy aspirantów. W naszej parafii to przygotowanie idzie w parze z formacją przed przyjęciem pierwszej komunii świętej.

Swoją przygodę z LSO rozpoczynają wraz z Adwentem. Przez cały Adwent uczestniczą w mszach świętych roratnich i spotykają się na zbiórkach, poznając regulamin i ogólne zasady Lituricznej Służby Ołtarza. W ostatnią niedzielę Adwentu, podczas mszy świętej dla dzieci zostają uroczyście włączeni w grono aspirantów. Przyjmują wówczas komżę, najbardziej widoczny znak bycia członkiem LSO. Od tego momentu mogą uczestniczyć we Mszy świętej zajmując wyznaczone miejsce w prezbiterium. Od Bożego Narodzenia apisranci uczestniczą w cotygodniowych zbiórkach, gdzie uczą się podstaw liturgii Kościoła nie tylko praktycznie ale i w teorii. Bardzo ważne jest bowiem nie tylko "umieć" coś zrobić ale również "wiedzieć" dlaczego tak się robi. Aspiranci przez okres kilku miesięcy bacznie obserwują swoich starszych kolegów i uczą się od nich w jaki sposób właściwie wykonywać obowiązki ministranta. 

 

 

Po uroczystości przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej aspiranci uczestniczą w tzw. Białym Tygodniu. W tym czasie przypada również egzamin przed przyjęciem do grona ministrantów. W pierwszą niedzielę po Białym Tygodniu aspiranci zostają włączeni do grona Liturgicznej Służby Ołtarza - Ministrantów. Od tej pory mogę w pełni uczestniczyć w misji ministranckiej czyli pomagać kapłanom w celebrowaniu Najświętszej Eucharystii i innych skramentów. 

 

 

 

2) Ministrant - termin łaciński ministrare oznacza "służyć pomagać". Ministranci służą Bogu i przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

 

Od kiedy istnieją ministranci?

Odpowiedz na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.

W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów. Sama służba wymaga czasami od nich naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mają taką świadomość, że służą samemu Bogu i ludziom i ta świadomość ich umacnia. Każdy z nich jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.

 

 1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.
 2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
 3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!

Uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

Nasi patroni

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:

 • pracowitości
 • sumienności
 • gorliwości
 • żarliwej modlitwie
 • codziennemu naśladowaniu Chrystusa

Do patronów ministrantów należy:

 • św. Tarsycjusz - męczennik rzymski III wiek
 • św. Stanisław Kostka - XVI wiek ( Polska )
 • św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek ( Włochy )
 • św. Jan Berchmans - XVII wiek ( Holandia )
 • św. Dominik Savio - XIX wiek ( Włochy )

Nasi patronowie uczą nas, że Jezus każdego zaprasza na drogę świętości.