PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Bierzmowanie

Działy

Informacje dla kandydatów do bierzmowania

 

 

Celebracje dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych Szkoły Podstawowej i klas trzecich Gimnazjum odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca, natomiast spotkania formacyjne odbywają się według ustalonego porządku. 

***


PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

I. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania przebiega według wskazań i zasad Diecezjalnego Programu „W oczekiwaniu na Ducha Świętego”, który został przygotowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i jest programem obowiązującym na terenie diecezji tarnowskiej ad experimentum w roku szkolnym 2018/2019 (Nasz znak: OF.I-3.3/1/18). Rozpoczyna się ono w siódmej klasie szkoły podstawowej i jest zwieńczone przyjęciem sakramentu bierzmowania przez uczniów w klasie ósmej. Dopuszcza się również przygotowanie do bierzmowania poprzez udział kandydatów w programie formacyjnym „Młodzi na progu”, który jest programem alternatywnym do programu „W oczekiwaniu na Ducha Świętego”.

W klasie siódmej szkoły podstawowej należy przygotować uczniów do egzaminu z wiedzy religijnej. Egzamin ten jest składany przed dekanalnym lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest nowy „Katechizm bierzmowanych” wydany przez Wydawnictwo „Biblos” (2018). Ponadto uczniowie uczestniczą w swoich parafiach w pierwszych piątkach miesiąca.

W klasie ósmej kandydaci do bierzmowania uczestniczą w szkole w cyklu siedmiu katechez okolicznościowych, natomiast w parafii biorą udział w cyklu siedmiu celebracji liturgicznych oraz – bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania – w Triduum. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania zarówno bierzmowani, jak i ich rodzice, duszpasterze, katecheci i nauczyciele są zaproszeni do udziału w Diecezjalnym Dziękczynieniu za przyjęty sakrament przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu.

Klasa trzecia gimnazjum przygotowywana jest wg programu przewidzianego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.

Zaleca się również, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania
Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
- w świadomej deklaracji przyjęcia sakramentu;
- w systematycznym i przykładnym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole, katechezach okolicznościowych i celebracjach przy parafii;
- w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej);
- w uczestnictwie w „Triduum” przed bierzmowaniem;
- w nienagannej postawie religijno-moralnej;
- w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców, cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy ich modlitewną troską.

 

Bp Stanisław Salaterski
 Wikariusz Generalny

(Tarnów, 1 września 2018 roku)