PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Lektorzy

Działy

Spotkania lektorów odbywają się w soboty o godzinie 9.00.

W Kościele obok kapłanów często słowo Boże czytają lektorzy. Czasami sprawują oni również funkcję kantorów czy psałterzysty śpiewając psalm między czytaniami.

Zewnętrznym znakiem lektora jest strój - alba lub komża, w jakim uczestniczą w czasie sprawowania Eucharystii.

Lektor w sprawowaniu Eucharystii posiada właściwą sobie funkcję, wykonując czytania z Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. W niedzielę i święta są to dwa pierwsze czytania, w dni powszednie jedno czytanie. Lektor, stojąc w szeregu ludzi, którymi Bóg posługuje się w przekazywaniu swojego słowa, jest specjalnym narzędziem Boga przemawiającego dzisiaj do człowieka. Dlatego ważnym wymaganiem wobec lektora, jest jego właściwy stosunek do Pisma św. i troska o głębszą jego znajomość. Lektor powinien być tym, który żyje słowem Bożym, czyta je i nad nim rozmyśla, z niego czerpie tematy do refleksji i modlitwy. Jako sługa słowa Bożego w liturgii powinien być odpowiedzialny również za sposób jego przekazywania. Wykonując swoją posługę, powinien w tej czynności wyrazić "taką umiejętność, taką prostotę i zarazem dostojeństwo, ażeby w samym już sposobie czytania czy śpiewania liturgicznego odzwierciedlił się charakter świętego tekstu".

Być lektorem wielu chce,
czy to dobrze czy to źle,
ja nie powiem tego nie.
Ale jedno wam tu piszę,
że nie łatwo wstawać - kiedy muszę
Więc dodajcie im otuchy,
by wstawali dzielne zuchy
i służenia pilnowali
co by ludzie się nie śmiali.

Pomaga w tym również modlitwa lektora:

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu, w dłoniach, na wargach.
Amen.

W naszej parafii liturgiczną funkcję lektora pełni młodzież męska głównie z gimnazjum i ze szkół średnich a sporadycznie starsi, których widzimy w kościele zwłaszcza w niedziele i święta, ponieważ studiują bądź pracują.

Specyfiką lektorstwa w naszej parafii są:

  • obowiązkowa służba w dni powszednie - raz oraz w niedziele,
  • udział lektorów w przygotowaniu uroczystości religijnych jako asysta i pomoc w urządzaniu np. ołtarzów na Boże Ciało, posługa wobec dzieci (jak choćby rozdawanie obrazków podczas różnych nabożeństw),
  • uczestnictwo w pielgrzymkach,
  • udział w grupach przy parafialnej Młodzieżowej Wspólnoty Apostolskiej,
  • gra w tenisa stołowego, korzystanie ze siłowni, kawiarenki i Internetu a czasami gra w piłkę nożną.

Swoją zaszczytną i odpowiedzialną posługę lektor powinien spełniać z należytą czcią. Godne i wzorowe wypełnianie posługi lektorskiej wymaga więc solidnego i rzetelnego przygotowania. Dopiero ono uprawnia lektora do wystąpienia przed zgromadzeniem wiernych. Odbywa się to podczas corocznego kurs dla kandydatów na lektorów.

Opiekę nad lektorami w naszej parafii sprawuje: ks. Karol Tokarczyk