PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Pierwsza Komunia

FORMUŁA PIERWSZEJ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 

 

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

 

D: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jestem uczniem klasy III. Przystępuję do spowiedzi świętej po raz pierwszy. Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga: (następuje wyznanie grzechów)

(po zakończeniu wyznawania grzechów) D: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję się poprawić a ciebie ojcze proszę o pokutę i kapłańskie rozgrzeszenie. (następuje rozmowa, pouczenie  i wyznaczenie pokuty) (Kapłan zachęca  do okazania żalu.) Np.: K: Żałuj za grzechy.

D: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. ( 3 x )

K: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.

D: Amen.

K: Szczęść Boże

D: Bóg zapłać.

Przy kolejnej spowiedzi*** Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem (podać jak dawno temu), pokutę zadaną odprawiłem, następującymi grzechami obraziłem Pana Boga: (następuje wyznanie grzechów)