Kancelaria parafialna

par. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu

Czynna w dni powszednie od 16.00 do 18.00 
z wyjątkiem świąt, środy i czwartku przed I piątkiem, I piątku, wszystkich sobót oraz dni spowiedzi parafialnych 

Od Bożego Narodzenia do zakończenia wizyt duszpasterskich (kolędy)
kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 9.00

W Wielkim Tygodniu kancelaria nieczynna.

 

 

Uwaga!
Od 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych. Nakłada to na wszystkie instytucje, także kościelne pewne obowiązki. Jednym z nich jest to, że wszelkie pisma zawierające dane osobowe (np. świadectwo chrztu, różne zaświadczenia) będzie można wydać tylko osobiście temu, kogo dokument dotyczy. Inni będą mogli pobrać taki dokument tylko na mocy pisemnego upoważnienia. W przypadku małoletnich stosowny dokument może odebrać w ich imieniu rodzic, albo prawny opiekun, ale już nikt z rodziny nie będzie mógł odebrać takiego dokumentu, bez pisemnego upoważnienia.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO:

 1. Sakrament Chrztu świętego dla dziecka:
  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. dla rodziców chrzestnych zaświadczenie z ich parafii zamieszkania o moralności chrześcijańskiej.
  3. akt zawarcia małżeństwa rodziców dziecka
 2. Przystąpienia do I Komunii świętej i Sakramentu Bierzmowania:
  1. Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie był ten sakrament udzielany.

 3. Sakrament małżeństwa:
  1. Dowody osobiste,
  2. świadectwo z religii z ostatnich klas szkoły podstawowej i średniej,
  3. świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego,
  4. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego,
  5. aktualną Metrykę chrztu św. (ważna 3 miesiące)

 4. Pogrzeb:
  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.


UWAGA!

Kancelaria czynna jest wyłącznie w wyżej wymienionym czasie. O innej porze można załatwiać jedynie konieczne, nagłe sprawy, jak np. prośba o kapłana z sakramentami świętymi do chorego, sprawy związane z pogrzebem itp.