PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Dziewczęca Służba Maryjna

To wspólnota dziewcząt złączonych miłością do Jezusa pod sztandarem Maryi. Tak jak Ona chcą być: czyste, dobre, szlachetne. W realizowaniu tych zadań, pomagają im cotygodniowe spotkania, w czasie których przez modlitwę, zabawę i śpiew kształtują swoje życie na wzór życia Maryi.

Spotkania dziewczynek należących do DSM odbywają się raz w tygodniu, w środę o godzinie 17.00.

Żyjemy w czasach, kiedy ludzie zupełnie przestają się wstydzić grzechu. Zuchwale czynią zło i chwalą się nim. Są dumni i zadowoleni z tego, że potrafią być fałszywi, niemiłosierni, przebiegli. Rozbicie i grzech wkrada się niczym złodziej w nasze rodziny.
By ratować chrześcijan od zakłamania, w prawdzie wychowywać i kształtować ludzi młodych i dzieci, Kościół kieruje wzrok wszystkich wiernych na Maryję. Ona - jak uczy S.W.II (65,68,69) - "Świeci całej wspólnocie wybranych, jako wzór cnót, Ona wyniesiona w niebie ponad wszystkich aniołów, Królowa Wszystkich Świętych - uprosi łaskę Syna Bożego."

W celu głębszego poznania i pokochania Maryi w naszej diecezji w wielu parafiach żywiołowo rozwinęły swą działalność grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej. DSM - stanowi dostosowaną do potrzeb i możliwości Kościoła lokalnego formę wychowania religijnego tych dziewcząt, które zapragnęły przez przykład swego postępowania i przynależność do wspólnoty stać się apostołkami dobra. To, że dzieci też potrafią apostołować, potwierdza nam zasada soborowa, która głosi: "Dzieci również mają swoją działalność apostolską. Są bowiem w miarę swych sił prawdziwymi świadkami Chrystusa wśród rówieśników" /Da 12/ Już sama nazwa Dziewczęca Służba Maryjna zawiera w sobie najkrótszą syntezę przyjętego programu wychowawczego.
Świadomie chcemy prowadzić pracę z dziewczętami, mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że są kobietami na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero budzi się i rozwija.

Chcemy pomóc im zarówno w odkryciu właściwego ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości. Do naszych grup mogą należeć dziewczęta w wieku od 9 lat.
Służba - określenie to mówi o celu istnienia grup. Jest nim, najogólniej mówiąc, służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, być do czyjejś dyspozycji. Inspiracje do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym pewne ważne społecznie zawody nazywa się służbą (służba zdrowia itp.) jak i ze źródeł religijnych.

Sam Chrystus, Syn Boży, nazwany przez proroków Starego Testamentu "Sługą Jahwe", przyszedł, aby służyć i polecił apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze oddanym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik "maryjna".

Maryja - Dziewica z Nazaretu - powiedziała przy zwiastowaniu, że jest i pragnie być zawsze służebnicą Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako jego najlepsza Matka.

Wszystkie chętne dziewczęta serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty DSM

Opiekunem grupy jest: ks. Jarosław Musiał