PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Caritas

Działy

Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
(Mt 25, 10)

Caritas znaczy miłość. Na kartach Ewangelii wiele jest przykładów miłości Chrystusa, który pochyla się nad każdą ludzką niedolą. Jezus naucza, że miłość Boga i bliźniego jest najważniejszym przykazaniem (por. Mt 22, 37-40) i koniecznym warunkiem do zbawienia (por. Mt 25, 41-46). Miłosierdzie obok liturgii i katechezy jest głównym zadaniem Kościoła. Formą organizacyjną tej misji jest "Caritas".

Obejmuje opieką charytatywną w naszej parafii osoby starsze, chore, dzieci ze świetlicy osiedlowej, a także rodziny wielodzietne.
Organizuje dożywianie dzieci, paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla ludzi chorych i starych, których kapłani odwiedzają z Komunią św. w każdy I-szy piątek miesiąca. O

Ta wspólnotowa odpowiedzialność, którą w naszych czasach czują szczególnie mocno ludzie świeccy, jest z pewnością źródłem odnowy. Kształtuje zaś ona oblicze Kościoła dla nowych pokoleń, w perspektywie trzeciego tysiąclecia.

Jan Paweł II "Przekroczyć próg nadziei"

Kościół katolicki czyli powszechny jest wspólnotą, parafia częścią Kościoła, ale dopiero grupa ludzi zjednoczona wokół programu formacyjnego daje poczucie tej wspólnoty, pozwala dostrzec Chrystusa wśród nas, zrozumieć czym jest kościół i nasze w nim powołanie. Nie stój z boku, dołącz się do Wspólnot - zapraszamy Cię.