PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Poświęcenie placu budowy

Po świętach Zmartwychwstania Pańskiego, Ksiądz Proboszcz wraz ze swoimi parafianami zaczął przygotowania do poświęcenia nowego placu pod budowę nowej świątyni i plebani. Na tę ważną dla parafii uroczystość został zaproszony Ksiądz Biskup Piotr Bednarczyk oraz mieszkańcy Mielca. Ksiądz Proboszcz rozesłał wówczas zaproszenie o następującej treści:

Modlitwą i ofiarą ma powstać na osiedlu Smoczka w Mielcu czwarty kościół. To dla wiernych Mielca jest wielkim zaszczytem, ale i obowiązkiem. Dlatego ośmielam się zaprosić Szanowne Państwo na poświęcenie placu pod budowę kościoła oraz domu katechetycznego i plebani, które odbędzie się w niedzielę, dnia 29 maja 1988 roku o godzinie. 16.00 w pierwszą Uroczystość Odpustową nowej parafii ku czci Trójcy Przenajświętszej, którego dokona J. E. Ks. Bp Piotr Bednarczyk. Wdzięczni za modlitwy i ofiary Ks. prob. Stanisław Składzień Z PARAFIANAMI

 

Wydarzenie to o charakterze zarówno duszpasterskim, jak i budowlanym miało miejsce 29 maja 1988 roku, w pierwszą uroczystość odpustową ku czci Trójcy Przenajświętszej. Na placu zebrali się wierni parafianie, zaproszeni goście, siostry zakonne, księża, na czele z Ks. Bp Piotrem Bednarczykiem. Na podium zebrała się młodzież, dzieci szkolne, starsi i Ksiądz Proboszcz tutejszej parafii Stanisław Składzień. Uroczystość rozpoczęła się od powitania pieśnią "Oto jest kapłan wielki" przez chór z Nowego Sącza. W bramie witały dzieci przedszkolne z kwiatami pod opieką siostry Mathii. Mowy powitalne wygłosiły dzieci, młodzież, starsi. Jako ostatni, słowo powitania skierował Ksiądz Proboszcz nowo powstającej parafii, Stanisław Składzień, powiedział m. in.:

...Zwracam się o poświęcenie ziemi i krzyża, które wierne są Bogu. Ziemia, na której stoimy będzie za chwilę poświęcona, to znaczy stanie się wyłącznie własnością Boga i będzie służyć Jego sprawie. Krzyż, który jest symbolem naszej wiary, niech będzie magnesem dla wszystkich, którym bliskie są ideały chrześcijaństwa. Niech ta nowo powstająca świątynia będzie miejscem, w którym wierni składać będą hołd Bogu w Trójcy Jedynemu i umacniać swoją wiarę... 

  

Podczas uroczystości poświęcenia placu pod budowę, Ksiądz Biskup wygłosił do zgromadzonych wiernych słowo Boże, w którym m. in. powiedział:

Drodzy czciciele Trójcy Przenajświętszej wraz z kapłanami, którzy przybyli tutaj i Księdzem Proboszczem, w tej nowej, najmłodszej parafii w diecezji tarnowskiej. Jest faktem, że ma tu powstać nowy kościół. Bardzo się cieszę rozpoczęciem tej budowy, tą dzisiejszą uroczystością. Każdy się musi cieszyć, kto myśli, że w tak trudnych czasach, naprawdę trudnych, zabieracie się do tego bardzo trudnego przedsięwzięcia. Ale Bracia drodzy! Budują kościoły ludzie odważni i budują kościoły nie bogaci, ale ofiarni. Tym lepiej, im ofiarniej podejmiecie te sprawy, tym więcej uzyskacie sobie łaski na życie doczesne i wieczne. Nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć Księdzu Proboszczowi i Wam wszystkim, abyście z odwagą podjęli to dzieło budowy nowego kościoła.

 

Na krzyżu umieszczono dwie tabliczki o następujących treściach:

  1. Witaj krzyżu, jedyna ucieczko nasza.
  2. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w pierwszą uroczystość odpustową nowej parafii, w niedzielę 29 maja 1988 roku J. E. Ks. Biskup Piotr Bednarczyk poświęcił krzyż oraz plac budowy kościoła, domu katechetycznego i plebani w obecności duchowieństwa i wiernych Mielca.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Ks. Prałat Adam Nowak z Tarnowa, Ks. Prałat Bronisław Ryba z Gorlic, ostatni proboszcz ks. proboszcza, ks. Prałat Józef Micek i ks. Józef Piech z Gorlic, ks. Kazimierz Krawczyk - Domacyny, ks. Stanisław Pietrzak - Padew Narodowa, Ks. Jan Bukowski - filipin z Tarnowa, rodak ks. Proboszcza, ks. Prałat Jan Białobok, dziekan i proboszcz parafii MB Nieustającej Pomocy w Mielcu, ks. Prałat Stanisław Jurek, proboszcz par. św. Mateusza w Mielcu, ks. Władysław Marcinowski - proboszcz par. Ducha Świętego w Mielcu,ks. Kazimierz Kaczor - Chorzelów, Ks. Kazimierz Mularz - Mielec - Rzochów, ks. Wojciech Chochół - Trześń, ks. Bronisław Rosiek - misjonarz z Kongo, Ks. Józef Bukowiec, Ks. Józef Jasiurkowski, ks. Czesław Górka, Ks. Andrzej Michalik, Ks. Jan Urbański, Ks. Stanisław Posłuszny oraz ks. Piotr Ścipiór - opiekun chóru z sądeckiej fary z dyrygentem p. Kazimierzem Plewą.