PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

"Poradnik przebaczenia" na czas pandemii - 5 kwietnia 2020 [NOWE FILMY]

Kategorie

 

Drodzy Parafianie

Decyzją Księdza Biskupa
nie ma możliwości korzystania ze spowiedzi w zwyczajny sposób
(w ramach dyżurów kapłańskich
w konfesjonale). 

 

 

 

Katechizm Kościoła Katolickiego: "Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznawał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia(...) Indywidualna i integralna spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem. (KKK 1469-1498)

 

Jak zatem oczyścić się z grzechów? 

 

W związku z wyjątkową sytuacją, kiedy dostęp do kapłana jest utrudniony lub niemożliwy, Kościół dopuszcza nadzwyczajny sposób, którym jest akt żalu doskonałego. O takiej możliwości mówi Papież Franciszek: 

 


 

Trzeba jednak pamiętać, iż w takich przypadkach konieczna jest spowiedź święta w najbliższym czasie, kiedy będzie to już możliwe. 

 

ŻAL DOSKONAŁY - jak go wzbudzić? 

 

"Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to "ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. (...) Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany "żalem doskonałym" lub "żalem z miłości" (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe" (KKK 1451-1452).

 

Wzbudzenie prawdziwego żalu doskonałego nie jest łatwe, ponieważ taki żal za grzechy jest możliwy jedynie wtedy, gdy jest w nas pragnienie nawrócenia. Nie wystarczy powiedzieć: "Boże przebacz mi grzechy, żałuję za nie". Trzeba w swoim sercu podjąć konkretną decyzję o zmianie dotychczasowego życia. 

 

PRZYKŁADOWY PRZEBIEG
AKTU ŻALU DOSKONAŁEGO

 

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego
– jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.


Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO 

Boże, jestem grzesznikiem. Chciałbym wyznać Tobie moje winy, abyś przebaczył mi je za pośrednictwem kapłana. Z powodu epidemii to niemożliwe, dlatego teraz chcę wzbudzić w sobie szczery żal. Żałuję za moje grzechy, ponieważ Cię kocham. Od tej pory chcę jeszcze bardziej walczyć z moimi słabościami, aby być bliżej Ciebie. Proszę Cię, przebacz mi moje grzechy i pomóż mi przeżyć ten trudny czas w jedności z Tobą. Daj mi również łaskę skorzystania z sakramentu pokuty i pojedniania kiedy tylko to będzie możliwe.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

***

Gdyby jednak ktoś chciałby koniecznie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie (w konfesjonale), prosimy o kontakt mailowy z parafią, w celu umówienia terminu indywidualnej spowiedzi. 

 

adres e-mail: parafia.smoczka@gmail.com 

 

 

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 

 

ŻAL DOSKONAŁY - NA CZYM POLEGA? 

 

UCZESTNICZENIE WE MSZY ŚWIĘTEJ

TRANSMITOWANEJ PRZEZ ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

 

Msze święte transmitowane z naszego kościoła parafialnego:

9.00, 10.30, 12.00, 14.30