PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 20 LISTOPADA 2022

Kategorie

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

20 listopada 2022 - JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej
śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem
każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie  opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.
Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.
Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.
Z pasterskim błogosławieństwem,

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

Wspomniany tekst znajduje się TUTAJ

 1. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela roku liturgicznego – za tydzień początek Adwentu. Jezus jest Panem wszelkiego życia; w Jego rękach jest nasze obecne i wieczne życie. Dlatego za chwilę, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt oddania; zawierzając w ten sposób Chrystusowej opiece nasze rodziny, parafię, Kościół i Ojczyznę. Ze wspomnianą modlitwą związany jest przywilej zyskania odpustu zupełnego.

  Swoje patronalne święto obchodzi dziś Liturgiczna Służba Ołtarza (szafarze, ceremoniarze, lektorzy i ministranci). Dziękując im za oddaną posługę - życzymy wielu Bożych łask. Zachęcamy również nowe osoby (zwłaszcza młodzież i dorosłych) do pomocy przy ołtarzu.

  Uroczystość Chrystusa Króla jest w Kościele także świętem ludzi młodych. Przeżywamy w Diecezjach XXXVII Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem: Maryja wstała i poszła z pośpiechem (Łk 1, 39). Módlmy się, aby nasi młodzi parafianie – jak niegdyś Matka Boża -  odkryli marzenie Stwórcy oraz z odwagą i entuzjazmem służyli Bogu i ludziom.

 

 1. Przypominamy, że do końca listopada każdego dnia o godz. 17.30 modlimy się na różańcu w intencji zmarłych wymienionych w Wypominkach.

 

 1. We wtorek wspomnienie św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej. Wdzięczną modlitwą otaczamy P. Michała - organistę, wszystkich prowadzących i śpiewających w parafialnym chórze Gaudete, grupie Pieśniarek, młodzieżowym zespole Emeth oraz dziecięcej scholce Radość istnienia. Z tej okazji 23 listopada o godz. 19.00 w kościele MBNP odbędzie się: Koncert Cecyliański. Wystąpią chóry: Nauczycielski ZNP i SCK Akord, oraz młodzieżowe z I i II LO w Mielcu.

 

 1. W ramach przygotowania do I Komunii Świętej, uczniów klas III wraz z rodzicami zapraszamy na mszę świętą o godz.18.00: w środę - SP nr 11, w czwartek - SP nr 13

 

 1. W kolejną niedzielę Kręgi Rodzin Domowego Kościoła będą przed świątynią rozprowadzać własnoręcznie przygotowane, tradycyjne wieńce adwentowe. Pozyskane ofiary przeznaczą na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na oazy.

 

 1. Słowa wdzięczności za wszelkie ofiary przekazane na inwestycje oraz utrzymanie parafii w formie składki i na konto parafialne. Darczyńcom niech Bóg wynagrodzi potrzebnymi łaskami i hojnym błogosławieństwem.

 

 1. W nadchodzących dniach w liturgii Kościoła będziemy wspominać również:
 • w poniedziałek – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny,
 • w czwartek – św. Andrzeja i towarzyszy męczenników wietnamskich.

  Wszystkim, którzy w nadchodzących dniach przeżywać będą imieniny, urodziny, jubileusze - składamy serdeczne życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa oraz troskliwej opieki Maryi. Zachęcamy do udziału w Eucharystii i przyjęcia Komunii Św.

 

 1. W ostatnich dniach odszedł do wieczności śp. Kazimierz Łączak (z ul. Laskowej). Bożemu miłosierdziu polećmy jego duszę oraz dusze naszych bliskich zmarłych, przedstawianych w Wypominkach i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!