PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

KONKURS FOTOGRAFICZNY - WAKACJE 2022

Kategorie

Regulamin parafialnego konkursu fotograficznego

Ewangelia w wakacyjnym obiektywie

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ewangelia w wakacyjnym obiektywie” jest parafia Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.
 2. Konkurs organizowany jest dla przynależących do tej parafii.
 3. Konkurs trwa od 1 lipca do 1 września 2022 r. Prace powinny zostać dostarczone najpóźniej do 2 września 2022 r. (po tym terminie nie będą uwzględnione w konkursie). Ogłoszenie wyników we wrześniu br.
 4. Celem konkursu jest budzenie zainteresowania Pismem Świętym oraz ukazanie współczesnych możliwości wyrażenia przekazu biblijnego. Głównym zadaniem autorów prac konkursowych są fotograficzne „komentarze” do cytatów z Ewangelii (uzupełnione kilkoma zdaniami objaśnienia).
 5. Najlepsze 3 prace  oraz 2 wyróżnienia zostaną uhonorowane nagrodami (ikony – książki). Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub ich równowartość pieniężną.
 6. Lista laureatów konkursu oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej: https://www.ptp.mielec.pl.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w Internecie, na wystawie pokonkursowej oraz we własnych publikacjach np. plakatach i folderach.

 

 1. Zasady pracy Komisji Konkursowej oraz kwalifikacji fotografii:
 1. W skład Komisji omawianego Konkursu Fotograficznego wchodzą:

      - 2 księża z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu,

      - 2 przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej,

- 2 przedstawicieli młodzieży z Apostolskiej Wspólnoty Młodych,

      - 1 osoba profesjonalnie zajmująca się fotografią.

 1. Przy ocenianiu prac jury weźmie pod uwagę zarówno oryginalność pomysłu, zgodność z tematem konkursu jak i estetykę fotografii.
 2. W konkursie udział biorą maksymalnie trzy zdjęcia jednego autora (twórca może otrzymać tylko jedną nagrodę).
 3. Z konkursu wykluczone zostaną zdjęcia, które były już wcześniej publikowane, poddane obróbce komputerowej także reprodukcje cudzych prac. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor zdjęcia przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń.

 

III. Warunki szczegółowe konkursu

 1. Udział w konkursie następuje przez przedstawienie jury zdjęcia na temat przewidziany regulaminem konkursu, wykonanego w czasie tegorocznych wakacji (25 czerwca-31 sierpnia).
 2. Zdjęcie należy przesłać na konto mailowe: parafia.smoczka@gmail.com zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie mniejszej niż 2 MB i nie większej niż 10MB (do wykonania takiego zdjęcia wystarczy aparat w smartfonie), z dopiskiem w temacie: Konkurs fotograficzny.
 3. Do zdjęcia należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej (w przypadku osoby niepełnoletniej imię i nazwisko opiekuna prawnego), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Niezbędnym elementem jest także opis zdjęcia (miejsce, data wykonania) oraz 3-5 zdań „interpretacji” powiązania z konkretnym urywkiem ewangelicznym (patrz Cytaty konkursowe).

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
 4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie jest także wyrażeniem zgody na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac; oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach konkursowych na stronie internetowej parafii i w innych mediach.

 

 

 

Ewangelia w wakacyjnym obiektywie” – cytaty konkursowe:

 

3 lipca – XIV Niedziela zwykła

„Powiedział Jezus: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.»” /Łk 10, 2/

 

10 lipca – XV Niedziela zwykła

„On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!».” /Łk 10, 37/

 

17 lipca – XVI Niedziela zwykła

„Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu.” /Łk 10, 38/

 

24 lipca – XVII Niedziela zwykła

„Jezus rzekł: I ja wam powiadam: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.»” /Łk 11, 9/

 

31 lipca – XVIII Niedziela zwykła

„Powiedział też [Jezus]: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.»” /Łk 12, 15/

 

7 sierpnia – XIX Niedziela zwykła

„Jezus powiedział: «Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.»” /Łk 12, 37/

 

14 sierpnia – XX Niedziela zwykła

„Jezus rzekł uczniom: «Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!» /Łk 12, 49/

 

15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP.

„Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.»” /Łk 1, 46-47/

 

21 sierpnia – XXI Niedziela zwykła

„Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.” /Łk 13, 22/

 

28 sierpnia – XXII Niedziela zwykła

„Jezus rzekł: «Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.»” /Łk 14, 11/