PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Klasy IV

Działy

Plan aktywności – rozkład tematów 

Klasa IV

 

Podstawą pracy uczniów klas czwartych w najbliższych kilku jednostkach jest dostęp do internetu. Uczniowie aktualnie poznają historię Starego Testamentu. Spotykamy się z najważniejszymi bohaterami „pierwszej Księgi”. Do tej pory przeanalizowaliśmy historię od Abrahama do czasów Mojżesza – przed wyjściem z niewoli egipskiej. W tym tygodniu zakres przedmiotu obejmuje 4. jednostki lekcyjne.

 

1. Temat: Mojżesz i „jego przodkowie”

Uczniowie klas IV przypominają sobie zdobytą wiedzą z zakresu historii Izraela. W oparciu o zeszyt i zapisane notatki odpowiadają sobie na pytania:

            - Z jakiego narodu wywodził się Mojżesz?  

            - Dlaczego jego biologiczna mama musiała go ukrywać i oddać?

            - Dlaczego Izraelici byli w niewoli egipskiej?

            - Kim był Józef Egipski?

            - Jak miał na imię młodszy brat Józefa?

            - Jak miał na imię ojciec Józefa i jego dziadek?

            - Kim był, z czego zasłyną pradziadek Józefa Egipskiego.

 

Odpowiedzi na poniższe pytania chciałbym otrzymać na adres mailowy: xkamilpawlik@gmail.com. Będzie to podstawą do oceny z odpowiedzi pisemnej.

 

2. Temat: „Wyjście z niewoli”

Podstawą opanowania tego tematu będzie uważne obejrzenie filmu pt. „Wyjście z Egiptu. Noc baranka”.

Uczniowie powinni odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

            -  Dlaczego Faraon nie chciał wypuścić Izraelitów z Egiptu (informacje z poprzednich katechez)

            - W jaki sposób Mojżesz chciał przekonać Faraona?

            - Co wydarzyło się tuż przed wyjściem z niewoli?

 

3. Temat: Przejście przez Morze Czerwone

Projekcja filmu: https://www.youtube.com/watch?v=1di5E9bBWDM

 

4. Temat: Przymierze na Synaju

Projekcja filmu: https://www.youtube.com/watch?v=pI27-BDvChM

 

 

5. Temat: Samuel – młody prorok

Projekcja filmu: https://www.youtube.com/watch?v=2lkt0l788-A

 

6. Temat: Dawid i Goliat

Projekcja filmu: https://www.youtube.com/watch?v=6dqL1sqk5Jg

 

7. Temat: Salomon

Projekcja filmu: https://www.youtube.com/watch?v=2hbvl0I7x4Q